Assessments

Organisaties die werken met persoonsgegevens, moeten zorgen dat ze hier veilig en zorgvuldig mee omgaan. Dit is wettelijk verplicht en door de klant gewenst. Dit proces begint met inzicht in de huidige situatie (waar staat u?). Ook bij een voornemen tot verandering van uw dienstverlening is een degelijke assessment noodzakelijk.
Dit betreft zowel de onderwerpen privacy en security als authenticatie. Daarvoor leveren we de volgende diensten:

AVG-QuickScan®

om snel inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken en een advies over de gewenste vervolgactiviteiten.

Privacy Impact Assessment

op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Security assessment

(zoals de BIR en BIG) om te beoordelen of aan de eisen ten aanzien van de informatiebeveiliging wordt voldaan.

Dataclassificatie

uit te voeren om de vertrouwelijkheid en daaruit voortvloeiende eisen ten aanzien van privacy en authenticatie (o.b.v. de AVG en de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus van het Forum Standaardisatie) te bepalen.

Digitale dienstverlening biedt kansen en verantwoordelijkheden; dat vraagt om inzicht!

Meer informatie over de PIA en de wettelijke eisen is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie over de baseline informatiebeveiliging rijk is te vinden op site www.earonline.nl en

informatie over de handreiking betrouwbaarheidsniveaus is te vinden op de site van het Forum Standaardisatie.

Hulp nodig bij assesments?
Vraag naar onze mogelijkheden!