Wbni Readiness scan

Privacy vraagt om inzicht. Zeker bij vernieuwingen of veranderingen.

De nieuwe Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen ( wbni) beoogt cyber security naar een hoger niveau te brengen. Het brengt voor aangewezen Aanbieders van Essentiële Diensten (AED) of digitale dienstverleners (DSP) extra verplichtingen met zich mee. Als u de verplichtingen niet naleeft, kunt u een maximale boete van 5 miljoen euro krijgen en loopt u mogelijk aanzienlijke cyber security risico’s. De Wbni readyness scan van DIGITALconfidence zorgt ervoor dat u hierop grip krijgt en op de maatregelen die u moet treffen. Zo kunt u voldoen aan de Wbni en brengt u de digitale weerbaarheid van uw organisatie naar een hoger niveau.