Op welke inhoudelijke terreinen zijn wij uw expert?

Privacy - AVG

Hoe dient u om te gaan met de gegevens van uw klanten?

Informatiebeveiliging

Hoe zorgt u voor optimale beveiliging van uw kostbare bedrijfsgegevens?

Identitymanagement

Wie moet tot welke informatie toegang hebben?

Artificial Intelligence

Hoe beoordeelt u de betrouwbaarheid van AI?

Privacy – AVG

Wilt u continu grip hebben op privacy binnen uw organisatie en bewustzijn van de risico’s die uw
organisatie loopt? Kies dan voor de transparante en integrale aanpak van DIGITALconfidence.
Ook kunt u bij ons terecht voor een externe Functionaris Gegevensbescherming of zijn wij graag de sparringpartner van uw eigen FG.

Informatiebeveiliging

Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid vormen de uitgangspunten van goede
informatiebeveiliging. De Wbni stelt bovendien vanuit cyberrisico’s weerbaarheidseisen aan verschillende sectoren (bijvoorbeeld aan de energiesector) en Digitale Service Providers (clouddiensten). DIGITALconfidence was nauw betrokken bij het wetstraject, de inrichting van het toezicht bij Agentschap Telecom en de werkgroep van alle toezichthouders op nationaal en op Europees niveau. DIGITALconfidence helpt uw organisatie graag bij het opzetten en inregelen van een gedegen informatiebeveiligingsbeleid en praktijk en/of de implementatie van de Wbni.

Identitymanagement

Bij identiteitsmanagement hoort het inregelen van autorisaties op diverse niveaus.
DIGITALconfidence heeft veel ervaring met identiteitsmanagement en in het bijzonder met de diverse betrouwbaarheidsniveaus die door het Forum Standaardisatie worden voorgeschreven.

Artificial Intelligence

AI toepassingen vinden steeds meer hun weg in allerlei digitale processen. Ze dragen bij aan omzetverhoging, kostenreductie, betere klantbehandeling, kwaliteitsverbetering enzovoort.
Helaas brengen AI toepassingen ook negatieve effecten met zich mee. Zo kunnen er risico’s zitten aan het gebruik van AI, aansprakelijkheid of naleving van de privacywetgeving. Hoe beoordeel je je investeringen of inkoop? Hoe wordt je beoordeeld door de overheid?
DIGITALconfidence is betrokken bij de beoordeling van het gebruik van AI binnen de overheid als daarbuiten. DIGITALconfidence ondersteunt de overheid bij het opzetten van AI-beleid . alsook bij het opzetten en inrichten van toezicht en de ontwikkeling van normenkaders.
Wilt u weten meer weten of en onder welke condities AI voor u een verantwoorde investering is?