Cybersecuritywet (Wbni)

Per 9 november 2018 is de Wet Beveliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) van kracht. Deze wet (ook wel de Cybersecuritywet genoemd) is de nationale implementatie van de Europese richtlijn over “Netwerk- en Informatiebeveiliging” (of NIB-richtlijn).

Het doel van de NIB-richtlijn en van de Wbni is dat belangrijke organisaties voldoende weerbaar zijn tegen cyberrisico’s. De wet kent daarom een verplichte risicoanalyse en maatregelen met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging en een toezichthouder die toeziet op de naleving. Als een inbreuk op uw netwerk- en informatiebeveiligingssysteem is geconstateerd dan bent u onder de Cybersecuritywet verplicht om deze te melden bij de toezichthouder en het NCSC of CSIRT voor DSP’s.

Een van de medewerkers van DIGITALconfidence is nauw betrokken bij het wetstraject en verantwoordelijk voor de inrichting van het toezicht bij Agentschap Telecom en tevens voorzitter van de werkgroep van alle toezichthouders op de Cybersecuritywet.

Vanuit die kennis en ervaring, kan DIGITALconfidence u:

  • Inzicht verschaffen in de Cybersecuritywet en de NIB-richtlijn;
  • Adviseren over de vraag of de Cybersecuritywet op u van toepassing is;
  • Adviseren wat u moet doen om aan de Cybersecuritywet te voldoen
  • Adviseren in het geval u een inbreuk heeft en u (mogelijk) een melding moet doen.

Speciaal voor Aanbieders van Essentiële Diensten (AED’s)heeft DIGITALconfidence een Wbni readyness scan ontwikkeld. Hiermee krijgen AED’s snel inzicht in de belangrijkste issues en risico’s die voor de wet voor de organisatie met zich mee brengt. 

Voor meer informatie over de Wbni, kijk hier.

DIGITALconfidence ondersteunt bij het inrichten, implementeren en borgen van uw privacybeleid.

Zodat uw beleid voldoet aan de wettelijke eisen, maar ook hand in hand gaat met de dagelijkse praktijk. Dit is een belangrijke bouwsteen voor de betrouwbaarheid van uw organisatie.

Wij zetten onze kennis en ervaring in voor uw praktijk en uitdagingen, voor uw hele organisatie -van medewerkers tot aan het management. Wij kennen de regels en weten hoe ze moeten worden toegepast. Wij versterken waar nodig vaardigheden en zorgen met u samen voor een goede communicatie.