Subpagina

Organisaties die werken met persoonsgegevens, moeten zorgen dat ze hier veilig en zorgvuldig mee omgaan. Dit is wettelijk verplicht en door de klant gewenst.

Dit proces begint met inzicht in de huidige situatie (waar staat u?). Ook bij een voornemen tot verandering van uw dienstverlening is een degelijke assessment noodzakelijk.

Dit betreft zowel de onderwerpen privacy en security als authenticatie. Daarvoor leveren we de volgende diensten:

Stap 1:
Quickscan

om snel inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken en een advies over de gewenste vervolgactiviteiten.

Stap 2:
Privacy Impact Assessment

op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stap 3:
Security assessment

(zoals de BIR en BIG) om te beoordelen of aan de eisen ten aanzien van de informatiebeveiliging wordt voldaan..

Stap 4:
Dataclassificatie

uit te voeren om de vertrouwelijkheid en daaruit voortvloeiende eisen ten aanzien van privacy en authenticatie (o.b.v. de AVG en de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus van het Forum Standaardisatie) te bepalen.

Assesments

Organisaties die werken met persoonsgegevens, moeten zorgen dat ze hier veilig en zorgvuldig mee omgaan. Voor de wet verplicht en door de klant gewenst. Dit begint met inzicht in de huidige situatie (waar sta je).

Daarvoor bieden wij:
• quick scan
• privacy impact assessments
• security assessments
• dataclassificatie

Appels

Peren

Donec nec justo eget felis facilisis fermentum.

Donec nec justo eget felis facilisis fermentum. Aliquam porttitor mauris sit amet orci. Aenean dignissim pellentesque felis.