Privacy impact assessments

Privacy vraagt om inzicht. Zeker bij vernieuwingen of veranderingen.

Organisaties kunnen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u de nodige informatie over een DPIA. Een DPIA wordt ook wel een gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd; een hele mond vol.

DIGITALconfidence heeft de expertise in huis om voor u een DPIA uit te voeren.