Security assessments

Meten is weten. Dat geldt ook voor security. Hoe doet mijn organisatie als het gaat om het voldoen aan gebruikelijke standaarden zoals de ISO 27001 / 27002, de Baseline Informatieveiliging Rijk, de NCSC richtlijnen voor websites, de NEN7510 of andere normen? DIGITALconfidence kan de beveiliging van uw organisatie èn de vorderingen die u daarin maakt objectief meetbaar maken met een security assessment.

DIGITALconfidence brengt met een Security Assessment in korte tijd en objectief de beveiliging van uw organisatie in kaart en de mogelijke aandachtspunten. Voor veel organisaties zijn er (verplichte) richtlijnen en standaarden vastgelegd waaraan zij moeten voldoen. Enkele voorbeelden:

  • Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) voor de Rijksoverheid
  • Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) voor gemeenten
  • Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA) voor waterschappen
  • Sectorale standaarden zoals de NEN 7510 serie voor zorgverleners

Bij de Security Assessment toetst DIGITALconfidence in hoeverre uw organisatie voldoet aan de (verplichte) standaarden.