Bereid u nu alvast voor: kies uw Functionaris Gegevensbescherming!

Dit kan een eigen medewerker zijn of een ingehuurde specialist. Of een combinatie van beiden. Feit is wel dat veel organisaties dit vanaf mei 2018 geregeld moeten hebben. Dat is sneller dan u denkt. Dus start uw keuzeproces nu.

Veelal spelen financiële overwegingen een rol bij de keuze. Maar is dat wel zo verstandig? Goedkoop kan soms duurkoop zijn. Veel organisaties beleggen de taak van Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij een eigen medewerker. Die ook al veel andere taken heeft en/of nog opgeleid moet worden. Het zijn van een FG is een behoorlijke uitdaging.

De eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt zijn namelijk groot. Zo moet een FG kennis hebben van de specifieke juridische zaken: wetgeving, actuele ontwikkelingen en interpretaties behoren ook daar toe. Daarnaast is verstand hebben van ICT en databescherming, kennis van authenticatie en autorisatie ook een vereiste. Deze kennis is van belang in het contact met personen in zowel de uitvoering als wel op strategisch niveau: de functionaris moet tegenwicht kunnen bieden in discussies aan de bestuurstafel. Hij of zij is hét privacy-geweten in de organisatie en het aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om deze redenen kan het verstandig zijn  om deze kennis extern in te huren of de FG in uw organisatie de ruimte te geven te schakelen met externen. Juist om specialistische kennis snel bij de hand te hebben, eigen te maken en –waar nodig- in te zetten. Om FG te zijn lijkt het soms wel of je een schaap met vijf poten moet zijn. Bij Digital Confidence zijn de verschillende expertises gebundeld maar per definitie niet meteen verenigd in 1 persoon. Uiteraard is 1 persoon wel het aanspreekpunt voor uw organisatie of uw FG.  Welke keuze u ook maakt, van belang is en blijft dat de FG voldoende directe kennis en toegang tot expertise heeft. Op die manier wordt het management adequaat geadviseerd over wat wel en niet gedaan moet worden om aan de AVG te voldoen. U kunt ook kiezen voor een tweedelijns helpdesk voor FG’s. Tegen een vast bedrag per maand, kunt u daar met juridische, technische, bestuurlijke en organisatorische vragen terecht. Zij kunnen u ook bijstaan bij gesprekken of bij het opstellen van adviezen. Naast advisering is het ook mogelijk om gebruik te maken van coaching of intervisie samen met andere functionarissen.

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Digital Confidence. In ieder geval is het verstandig om snel een keuze te maken wie uw FG wordt. De inwerkingtredingsdatum van 28 mei 2018 komt snel dichterbij.

Neem over dit onderwerp vrijblijvend contact op met Digital Confidence