De nieuwe Cybersecuritywet (NIB): een inkijkje!

De nieuwe Cybersecuritywet (NIB): een inkijkje!

De nieuwe cybersecuritywet is 15 februari 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Waarom is deze wet er? Wat staat erin? En voor wie gaat die gelden en wat gaat die voor hen betekenen? In dit artikel wordt op deze vragen en de hoofdlijnen van de nieuwe wet ingegaan....