Wat houdt de AVG-QuickScan® in?
DIGITALconfidence  heeft de AVG-QuickScan® ontwikkeld om organisaties snel een handvat te geven waar zij de prioriteiten moeten leggen bij de naleving van de AVG. Dit instrument biedt snel en op hoofdlijnen inzicht waar de organisatie staat op het gebied van (persoons)gegevensverwerking en privacybescherming:

  • Zijn de ‘standaard’ maatregelen getroffen?
  • Zijn de beheersingsprocessen geïmplementeerd?
  • Is in beeld welke risico’s de organisatie loopt en is er over nagedacht in hoeverre dat acceptabel is?

De AVG-QuickScan® is een hulpmiddel voor organisaties die willen vaststellen in welke mate zij ‘in control’ zijn en welke verbeterstappen zij eventueel moeten zetten.

Wat levert een AVG-QuickScan® op?
De AVG-QuickScan®  geeft een organisatie een handzaam overzicht in de vorm van een tweedelig dashboard, waaruit snel is op te maken wat goed gaat en wat nog moet worden verbeterd op het gebied van gegevensverwerking en privacy.Wanneer de organisatie serieus werk maakt van de uitvoering van de aanbevelingen, mag de leiding het vertrouwen hebben in control te zijn wat betreft de AVG.

Wilt u ook een AVG QuickScan uitvoeren?
Neem dan vrijblijvend contact op met DIGITALconfidence [doorklik naar website]. Wellicht bent u daarna net zo enthousiast over ons als FOAM. Haar directeur Marloes Krijnen liet ons nog het volgende weten:  Dank voor jullie professionele begeleiding. We zijn graag ambassadeur voor DIGITALconfidence.”