Diensten

Wat realiseren wij voor uw organisatie?

Diagnose

Organisaties die werken met persoonsgegevens, moeten zorgen dat ze hier veilig en zorgvuldig mee omgaan. Wettelijk verplicht en door de klant gewenst. Dit begint met inzicht in de huidige situatie (waar sta je).

Daarvoor bieden wij:
quick scan
privacy impact assessments
security assessments

Advies

Op welke wijze kan uw organisatie maximaal gebruik maken van de Europese harmonisatie? Of op welke manier kunt u de privacy-maatregelen gebruiken voor uw externe imago? Wij kunnen helpen bij het bepalen van uw strategie hierbij.
Wij bieden advies m.b.t.:

Implementatie

Door een assessment of impact-analyse krijgt uw organisatie een goed beeld van welke vervolgactiviteiten gewenst of noodzakelijk zijn. Deze moeten daarna nog uitgevoerd worden.  Daarvoor bieden we ondersteuning bij de implementatie van de noodzakelijke vervolgactiviteiten en/of de projectleiding van het implementatieproject.

Functionaris Gegevensbescherming

De kans is groot dat uw organisatie verplicht is een Functionaris Gegevensbescherming te hebben. Maar ook als u het niet verplicht bent, kan het nuttig zijn om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

Levert de invulling of positionering van de Functionaris Gegevensbescherming u nog de nodige vragen op? DIGITALconfidence kan u volwaardige Functionaris Gegevensbescherming zijn of sparringpartner zijn voor u eigen Functionaris Gegevensbescherming.