Wie zijn onze klanten en wat zeggen zij over ons?

Onze klanten zijn actief in heel uiteenlopende maatschappelijke sectoren. Zowel overheid als private organisaties, in de profit- en de non-profitsector en van klein tot middelgroot en groot schakelen ons in. Soms vragen klanten om een kort en gerichte inzet, bijvoorbeeld voor een quick scan of een workshop. Maar er zijn ook organisaties die behoefte hebben aan een langduriger inspanning van DIGITALconfidence, bijvoorbeeld als externe Functionaris Gegevensbescherming of in de vorm van (beleids)advies over informatiebeveiliging, cybersecurity of identiteitsmanagement.

FOAM

Bij fotomuseum FOAM in Amsterdam deed DIGITALconfidence bij de invoering van de AVG een quickscan. Directeur Marloes Krijnen liet ons het volgende weten: “Dank voor jullie professionele begeleiding. We zijn graag ambassadeur voor DIGITALconfidence.”

Social Enterprise

Voor een Social Enterprise verzorgde DIGITALconfidence een interactieve en praktische awareness training Privacy. Na afloop van de middag beschikte de organisatie over een handzame to do-lijst met de belangrijkste acties. De reacties van de deelnemers waren positief: “Dank voor jullie workshop. Enorm verhelderend en relevant voor ons”. “De training was een succes!

DOK Delft

Ook de wereld van privacy in relatie tot openbare bibliotheken is DIGITALconfidence niet vreemd.
Sinds 2018 vervult zij daar de rol van Functionaris Gegevensbescherming.