Over ons [en]

DIGITALconfidence is gespecialiseerd op het terrein van privacy, informatiebeveiliging en elektronische identiteiten.

We zijn een groep ervaren specialisten op deze inhoudelijke terreinen, met juridische, technische en management achtergrond die altijd als team (multidisciplinair) opdrachten uitvoeren.

Wij geloven in de toegevoegde waarde van de integrale aanpak op deze onderwerpen en hechten aan een goede verbinding tussen de uitvoering en bestuurders/beleidsmakers. Wij geloven in de kansen die dit biedt en niet enkel in de uitdagingen en risico’s die de nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving met zich meebrengen.

Wij zijn momenteel onder andere verantwoordelijk voor de advisering over de toekomst van elektronische identiteiten voor het Ministerie van het BZK, betrokken bij het opzetten van opzetten van het Digital Trust Center, het inrichten van toezicht op de aankomende Cybersecuritywet, uitvoeren van PIA’s en het implementeren van privacymaatregelen.

Risico’s borgen!

Door de digitalisering worden continu barrières geslecht, innovaties doorgevoerd en gegevens gedeeld. En dit alles in een steeds rapper tempo. Het behouden van vertrouwen is daarbij essentieel. Daarom wilt u als organisatie het zo doen dat het klopt: voor uw klanten, uw eigen organisatie en ook voor uw reputatie. Hoe blijft u als organisatie “in control”?

Klanten zijn steeds mondiger en kritischer. Ook op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Ze willen weten welke gegevens u van hen verwerkt en hoe. En dat mogen ze op basis van de huidige wet- en regelgeving ook bij uw organisatie opvragen. Of ze vragen uw organisatie om al hun gegevens te wissen. Er worden dus steeds meer eisen gesteld door klanten en wetgever.

Daarnaast kan het verlies van data aanzienlijke financiële en reputatieschade opleveren. De recente gevallen van datalekken zijn slechts een illustratie. De exposure neemt toe.

Kansen pakken!

Tegelijk biedt de digitale wereld enorme kansen als u data op een goede wijze kunt inzetten en verwerken. Ook biedt de harmonisatie in 2018 vanuit Europa op deze terreinen (de AVG, de NIB-richtlijn en eIDAS) nieuwe kansen. Het betekent immers de overgang van 28 nationale wetten naar een uniform Europees kader voor privacy, security en identity-management. Door de juiste integrale aanpak voegt het waarde toe aan uw business opportunities of vergroot u de kans op succesvolle implementatie. We gaan graag met u in gesprek om te bekijken welke kansen het u kan bieden.

  • DIGITALconfidence ondersteunt organisaties in de digitale wereld met advies en implementatie.
  • DIGITALconfidence levert de noodzakelijke instrumenten, interne processen, strategie en cultuur.
  • DIGITALconfidence gaat verder dan een rapport, maar voorziet in daadwerkelijke invoering en borging.
  • DIGITALconfidence ontzorgt uw organisatie.

Onze medewerkers zijn op deze terreinen gespecialiseerd en al jarenlang actief; zowel in het
publieke domein als bij commerciële bedrijven. Ook hebben we verschillende expertises in huis:
juridisch, technisch en bedrijfsmatig, en daarmee kunnen we een integrale aanpak leveren.

Voor meer informatie, bel 06-29044045 of mail naar info@DIGITALconfidence.nl

Digitalconfidence is uw specialist in privacy security. Laat u ontzorgen!