Integrale aanpak

Privacy, informatiebeveiliging en identity management zijn thema’s die vanuit een technische, juridische, organisatorische of veranderkundige invalshoek bekeken kunnen worden. DIGITALconfidence combineert deze invalshoeken in haar integrale aanpak.

Kennis maken?

Via contact. Of via ons item in het programma Barometer (RTLZ) over informatie- en communicatietechnologie binnen de ondernemerswereld. Alvast een preview wie we zijn en wat onze aanpak is. Veel organisaties – overheden en bedrijfsleven – hebben of krijgen te maken met de verplichtingen die de nieuwe wet- en regelgeving op gebied van de digitale wereld met zich meebrengen. Een uitdaging om de risico’s te borgen en kansen te pakken!

Kansen pakken!

Tegelijk biedt de digitale wereld enorme kansen als u data op een goede wijze kunt inzetten en verwerken. Ook biedt de harmonisatie in 2018 vanuit Europa op deze terreinen (de AVG, de NIB-richtlijn en eIDAS) nieuwe kansen. Het betekent immers de overgang van 28 nationale wetten naar een uniform Europees kader voor privacy, informatiebeveiliging en identity management. Door de juiste integrale aanpak voegt het waarde toe aan uw business opportunities of vergroot u de kans op succesvolle implementatie.

Risico’s borgen!

Door digitalisering worden continu barrières geslecht, innovaties doorgevoerd en gegevens gedeeld. En dit alles in een steeds rapper tempo. Het behouden van vertrouwen is daarbij essentieel. Daarom wilt u als organisatie het zo doen dat het klopt: voor uw klanten, uw eigen organisatie en ook voor uw reputatie. Bent u al in control? En weet u hoe u ervoor zorgt dat uw organisatie ook in control blijft?