PRIVACY – AVG/GDPR

Privacy vraagt aandacht.

Vanuit risico’s maar ook vanuit kansen. Wilt u dat als bedrijf op orde hebben? Welke concrete maatregelen moet u dan uitvoeren? En hoe gaat u dit inrichten om permanent ‘in control’ te zijn?

Zorg dan voor een transparante, eenvoudige en integrale aanpak.

DIGITALconfidence ondersteunt bij het inrichten, implementeren en borgen van uw privacybeleid.

Zodat uw beleid voldoet aan de wettelijke eisen, maar ook hand in hand gaat met de dagelijkse praktijk. Dit is een belangrijke bouwsteen voor de betrouwbaarheid van uw organisatie.

Wij zetten onze kennis en ervaring in voor uw praktijk en uitdagingen, voor uw hele organisatie -van medewerkers tot aan het management. Wij kennen de regels en weten hoe ze moeten worden toegepast. Wij versterken waar nodig vaardigheden en zorgen met u samen voor een goede communicatie.